Quy chế hoạt động – THIÊN ẤN SERVICE
  • Quy chế hoạt động

NGUYÊN TẮC

TUÂN THỦ

VỚI KHÁCH HÀNG

Chất lượng, an toàn và uy tín. Luôn thoả mãn các nhu cầu của tất cả các khách hàng với chất lượng tốt nhất. Cởi mở, thân thiện, cầu thị, nhiệt tình và trân trọng.

VỚI NHIÊN VIÊN

Tạo cơ hội học tập, nâng cao trình độ và tác phong làm việc. Tạo cơ hội thăng tiến trên cơ sở hiệu quả công việc, nhằm đảm bảo điều kiện ngày càng tốt hơn cho cuộc sống của nhân viên và sự phát triển bền vững của công ty. .

                       VỚI ĐỐI TÁC 

Xây dựng và giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, ổn định, lâu dài và cùng có lợi trên cơ sở truyền thống kinh doanh đáng tin cậy, đảm bảo chất lượng hàng hoá và tôn trọng khách hàng. Hỗ trợ để cùng nâng cao chất lượng kinh doanh nhằm thoả mãn tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

VỚI XÃ HỘI

Tôn vinh và giữ gìn những đạo đức kinh doanh. Hoàn thành trách nhiệm xã hội, chấp hành luật pháp. Tích cực góp phần vào sự phát triển chung của xã hội.

Scroll
0886055166