Dịch vụ Logistic – THIÊN ẤN SERVICE
  • Dịch vụ Logistic

HÌNH ẢNH NĂNG LỰC THIẾT BỊ

Tích hợp việc khai thác hàng hóa dựa trên thông tin, khả năng quản lí, thiết bị cung cấp, dịch vụ khách hàng yêu cầu, vận chuyển hàng hóa kịp thời khai thác, chuẩn bị kho bãi để đáp ứng kịp thời cho khách hàng, không ngừng mở rộng kiến thức, hợp tác, tạo cơ hội làm việc để khách hàng đến với Thiên Ấn.

HÀNG HÓA TẠI CẢNG BIỂN

Scroll
0886055166